תמונת אווירה

יצירת קשר

נשמח לעמוד לרשותכם גם בדרכים הבאות: מייל: [email protected] טלפון: 09-9585085 פקס: 09-9582665
כתובת: זוז שיווק בע"מ,
מוהליבר 1/58 הרצליה 46328

רווח תפעולי מול רווח נקי

ניהול כלכלי של העסק

התפרסם בעבר בגיליון 83 של עלון "זוּזוֹן"
מאת: ארי מנור, מנכ"ל ZOOZ

הרווח התפעולי של העסק שלך הוא מה שנשאר לך בחודש נתון אחרי שניכית מהכנסות העסק את ההוצאות הקבועות (שכר דירה, משכורות הנהלה, וכו') והשוטפות (עלות חומרי הגלם, עלות שעות עבודה של עובדים זמניים, עלות אריזות ומשלוחים, וכו').

הרווח לפני מס הינו הרווח התפעולי פחות הוצאות פחת (של מלאי ונכסים) והוצאות מימון (לדוגמא - ריביות על אשראי בנקאי והחזרי חובות). אם אינך יודע לחשב הוצאות אלה, תוכל להסתייע לשם כך במנהל החשבונות שלך.

אם תעקוב באופן שוטף אחרי הרווח התפעולי והרווח לפני מס, תוכל לבדוק את יציבות וחסינות העסק שלך, ולצפות בעיות תזרים ונזילות מבעוד מועד, בהתאם לאפשרויות הבאות:

  1. כשהרווח התפעולי והרווח לפני מס חיוביים - התזרים חיובי, והעסק ריווחי ויציב. הכול כשורה! העסק עובד עבורך (מייצר לך רווחים) ולא אתה עבורו (אינך נדרש לממן אותו). במצב כזה - התמקד בהגדלת ההכנסות והרווחיות של העסק, אך המשך לבדוק את הרווח התפעולי ואת הרווח לפני מס באופן שוטף.

  2. כשהרווח התפעולי חיובי, והרווח לפני מס שלילי - התזרים גירעוני, והעסק סובל מ"גיבנת" של הוצאות מימון ופחת. יש לבדוק האם ניתן לצמצם את עלויות הפחת (למשל - בעזרת צמצום מלאים) ואת הוצאות המימון (למשל - בעזרת שיפור תנאי האשראי). רצוי להיעזר לשם כך ביועץ כלכלי. אם לא ניתן להגיע לתזרים חיובי - המצב לא טוב. אתה עובד בשביל העסק, ואם לא תממן אותו מכיסך הוא יצבור חובות נוספים. יתרה מכך - העסק עלול להיקלע לקשיים, וחיוני להיעזר ביועץ בעל ניסיון רב בקשיים.

  3. כשהרווח התפעולי והרווח לפני מס שליליים - התזרים גירעוני, והעסק הפסדי ויוגדר כעסק בקשיים. במקרה כזה חיוני להיעזר ביועץ המתמחה בליווי חברות בקשיים, בניסיון לבחון אסטרטגיות הישרדות. לעיתים, במצב כזה, אין מנוס מסגירת העסק, על מנת לצמצם את הנזקים לבעל העסק למינימום האפשרי. גם במקרה כזה, חיוני להיעזר בייעוץ. זכור, שכל יום בו תעלים עין מהמצב - חובותיך לעסק ורמת הסיכון בה אתה פועל רק יגדלו.

לסיכום - על מנת לוודא שהעסק שלך יציב - בדוק את הרווח התפעולי ואת הרווח לפני מס באופן שוטף. בדרך זו תוכל להבטיח שהעסק עובד בשבילך ולא להיפך. במקרה הצורך, תוכל להגיב במהירות להרעה במצב העסק, ולצמצם את הנזק ואת החשיפה שלך לסיכונים.

ליווי וייעוץ עסקי

מעוניינים בייעוץ, אימון או הדרכה לעסק שלכם?
צרו איתנו קשר: 09-9585085, [email protected].