If you can't read this, an online version is available here

מופק ע"י ZOOZ הדרכה אפקטיבית | 09-9585085 | [email protected] | www.zooz.co.il

      | גיליון מס. 27 |


שלום!

אנו שמחים לשלוח לכם גיליון חדש של תְּזָזִית.

עלון תְּזָזִית נשלח מידי חודש כשרות חינם לכששת אלפים מנהלי משאבי אנוש והדרכה.
העלון מכיל מדורים מתחלפים עם המלצות, טיפים וראיונות, ואינו מכיל פירסומות.

השתדלנו לקצר, מתוך הנחה שזמנכם יקר והמלאכה מרובה.
למעוניינים בהרחבות הוספנו קישורים למאמרים ולמידע רלוונטי.

אנו מקווים כי תמצאו את העלון שימושי. נשמח לקבל תגובות והצעות.

קריאה מהנה!
צוות ZOOZ


הפעלה קבוצתית

שיטה להפעיל אחרים

סקר לקוחות על-המקום

 • הרעיון: בדיקה מהירה במהלך סדנא של רצונות ודעות של הלקוחות.
 • המטרה: הגברת מודעות לצרכים של לקוחות פנימיים או חיצוניים.
 • ההפעלה:
  1. תוכן רלוונטי: מטפלים במהלך סדנא בנושא שקשור ללקוחות פנימיים או חיצוניים.
  2. פיתוח שאלון : מעדכנים בעזרת משתתפי הסדנא סקר לקוחות שהוכן מראש, הבא לבחון את תגובת הלקוחות בנושא זה.
  3. לקראת ביצוע סקר: מחלקים את המשתתפי לצוותים (למשל זוגות), מחלקים לכל אחד מהצוותים 5-10 שאלונים מודפסים זהים, מתדרכים אותם איך ואת מי לשאול.
  4. יציאה לשטח: הצוותים יוצאים לשטח - ומבצעים את הסקר מול הלקוחות. ברוב המקרים שואלים לקוחות הנמצאים ממש באזור הסדנא, כך שהצוותים יוצאים וחוזרים ברגל, תוך חצי שעה בערך.
  5. ריכוז תוצאות הסקר: תוצאות הסקרים מרוכזות בטבלת אקסל, שהמנחה הכין מראש או מכין בשעה שהמשתתפים נמצאים בשטח.
  6. דיון ומסקנות: נערך דיון מונחה בתוצאות הסקר, בממצאים ובמסקנות. המנחה מדגיש פערים בין תפיסת המשתתפים לבין תפיסת הלקוחות. לאור פערים אלה, המשתתפים מעדכנים את דרכי הפעולה הרצויות מול הלקוחות.
 • יישומים: בעבר ביצענו זאת, לדוגמא, במקרים הבאים:
  1. סקר שביעות רצון: חברי הנהלה ברשת ההשכלה אורט יצאו לשטח בית-הספר בו נערכה הפעילות, וביצעו סקר שביעות רצון בקרב תלמידים. התוצאות הראו דברים בהן כדאי להתמקד (נושאים חשובים ולא מטופלים כיאות בעיני התלמידים), לעומת נושאים שזכו לטיפול רב של אורט אבל היו פחות חשובים בעיני הלקוחות.
  2. רעיונות למוצרים חדשים: משתתפים בקורס מבוא לשיווק בחברת הפארמה ניאופרם יצאו לשטח, וביצעו מבחני תפיסה (concept testing) בקרב עובדים אחרים בבנין (מניאופרם ומחברות אחרות). מדובר במבחנים הבודקים הענות לרעיונות למוצרים חדשים שפיתחו המשתתפים. במקרה זה הצוותים השונים התחרו על מיזמים בתחום "טלפון נייד לילדים", נושא שאינו קשור לעבודתם השוטפת.
  3. שיפור ארגוני: משתתפים בסדנא בחברת creo ביצעו שאלון בקרב עובדים אחרים מקריאו, על מנת לאתר רעיונות לשיפורים אפשריים בתחום משאבי-האנוש ולברר צרכים בתחום הממשקים הארגוניים. הרעיונות נדונו בקבוצה, במטרה לבחור אחדים מהם וליישמם בעזרת צוותי שיפור.
 • יתרונות: ההמחשה בעזרת סקר לקוחות מובילה להבנה טובה יותר של צרכי לקוחות בקרב המשתתפים בפעילות. כלומר, מעודדת ראייה שיווקית (במקום ראייה מוצרית או ראייה תפעולית). זאת גם פעילות אנרגטית (יציאה לשטח), ש"מעירה" את המשתתפים. בנוסף, כשהסקר מיועד ללקוחות פנימיים, הוא מסייע גם לתקשורת פנים-ארגונית. זאת דרך יעילה להעלות נושא מסויים לסדר היום הפנימי בארגון, תוך ערוב של עובדים נוספים שאינם משתתפים בסדנא, אך בלי להפריע להם כמעט (שאלון טיפוסי אורך 5 דקות בלבד). סקר כזה גם ממחיש לעובדים האחרים בארגון את הקיום ואת התועלות של פעילויות הדרכה בארגון.
 • רוצים להציע רעיונות אחרים להפעלות? שילחו אלינו
 • מידע על סדנת תקשורת פנים-ארגונית: בעמוד 12 בחוברת סדנאות פיתוח מנהלים (קובץ PDF).
 • מידע על סדנאות ניהול רעיונות: בעמוד 12 בחוברת סדנאות חדשנות ויצירתיות (קובץ PDF).
 • מידע על קורס מבוא לשיווק: בעמוד 12 בחוברת סדנאות אסטרטגייה ושיווק (קובץ PDF). 
 • מידע על סדנת מצויינות בשרות לקוחות: בעמוד 25 בחוברת סדנאות אסטרטגייה ושיווק (קובץ PDF).

מסדרונות החוק

הערות והארות על דיני עבודה

מי מוטרד מהטרדה מינית במקום העבודה?

 • המטרה: רענון הידע בדבר חובות המוטלות על המעביד (ועל מנהלי משאבי-אנוש/כוח-אדם)
 • יישום מלא של דרישות החוק מקנה למעביד הגנה מפני תביעות ישירות (כנגד המעביד) בגין נזק כלשהו (שנגרם למתלוננים) הקשור הטרדה מינית.
 • קיימת חובת אימוץ מדיניות מונעת במקום העבודה, שתבטיח הגנה מפני הטרדה מינית.
 • על-פי החוק למניעת הטרדה מינית, מדובר ב:
     (1) פרסום הצהרת מדיניות (תקנון)
     (2) קביעת הליך בירור התלונה
     (3) בירור תלונות בדבר הטרדה מינית
     (4) נקיטת צעדים משמעתיים כנגד אלו שיימצאו אחראים להטרדה.
 • הצהרת מדיניות ופרסום תקנון לטיפול בתלונות בדבר הטרדה מינית: חובה על-פי חוק לקבוע דרך יעילה לבירור תלונה שהוגשה בגין התנהגות שעלולה להוות הטרדה מינית אסורה. כאשר מדובר במקומות עבודה בהם מועסקים מעל 25 עובדים, חלה חובה לקבוע ולפרסם תקנון לטיפול בתלונות בדבר הטרדה מינית. ניתן לשלב את ההוראות בנושא זה במסגרת תקנון משמעת קיים, או לעשות שימוש בתקנון לדוגמא שמצוי בתוספת לתקנות. נוסח התקנון מצורף כאן. יש להביא את הוראות התקנון לידיעת העובדים (בפרסום על לוח מודעות, מכתב אישי, הודעה באמצעות מייל).
 • קביעת דרך יעילה לבירור התלונה בגין הטרדה מינית: הדרך לבירור התלונה קבועה בתקנות שהוצאו מכוח החוק למניעת הטרדה מינית. במקום עבודה בו נקבע תקנון, יפעלו לפי התקנון.
 • מינוי אחראי או אחראית למניעת הטרדה מינית: החוק נותן עדיפות למינוי אחראית אשה, אך אין חובה על כך. על המעביד ליידע את העובדים והעובדות בדבר מינויה של אחראית, זהותה ודרכי התקשרות עימה. תפקידיה של האחראית הם קבלת התלונות, קיום בירור לפי הוראות החוק והתקנון במקום העבודה (ככל שישנו), לשם מתן המלצות למנכ"ל בדבר המסקנות והטיפול באירוע הרלבנטי. האחראי/ת לפי החוק למניעת הטרדה מינית פועלת:
     (1) כאשר הוגשה תלונה בשל הטרדה מינית
     (2) כאשר נודע לאחראי/ת (שלא מפי המוטרד/ת) על התנהגות שעלולה להוות הטרדה מינית.
  עם זאת, כאשר האחראי/ת מכירים את הנילון היכרות אישית, או כאשר האחראי/ת מצויים בדרגת היררכיה ארגונית זהה, רצוי להעביר את הליך בירור התלונה לגורם אחר במקום העבודה או לגורם חיצוני.
 • תפקיד המנכ"ל או מי שהוסמך על-ידו לצורך מילוי הוראות החוק: התפקיד מתחיל עם קבלתו של דו"ח האחראית. על המנכ"ל להחליט, תוך 7 ימי עבודה, כיצד לפעול על רקע ההמלצות שהוגשו לו (אי נקטית כל צעד משמעתי; פתיחה בהליכים משמעתיים לפי הסדר משמעת שקיים במקום העבודה; בהיעדר הסדר משמעתי - החלטה על הסנקציה לנילון; הרחקה של המתלונן מהנילון). לאחר שקיבל המנכ"ל החלטה כאמור עליו לפעול לביצועה ולמסור הודעה מנומקת בכתב על החלטתו למתלונן, לנילון ולאחראית.
 • הליך גישור כדרך ליישוב סכסוך הטרדה מינית במקום העבודה: הנחת המוצא היא, כי עם קרות אירוע הטרדה מינית במקום העבודה, המעביד מעוניין להחזיר את המצב לקדמותו במהירות האפשרית ולהשיב את הסדר וההרמוניה למקום העבודה. הליך הגישור עונה על אינטרס זה, שכן מדובר בהליך שנעשה בהסכמה, מושם בו דגש על שיתוף פעולה בין העובדים המעורבים והוא מאפשר מציאת פתרונות גמישים ויצירתיים לסיום הסכסוך. מחקרים שנעשו בארה"ב מלמדים שדרך זו הובילה לשביעות רצון בקרב העובדים והובילה להפחתה משמעותית של אירועי הטרדה מינית במקומות עבודה. 

 • המדור נכתב ע"י עו"ד מירה-בל גזית, עורכת-דין ומרצה בתחום דיני העבודה והפנסיה.
 • למידע נוסף, ראה: www.iwork.co.il

כן לציטוט

משפט שניתן להשתמש בו

"ספר נעשה טוב יותר כשיש לו קוראים טובים, וברור יותר כשיש לו אויבים טובים"
פרידריך ניטשה

מזון למחשבה

מקום טוב לארוחה עסקית

טוק טוק

המלאכה 2 פארק אפק, ראש-העין | 03-9036668 | למידע נוסף
עיצוב:
אוכל:
שרות:
= מעולה = סביר = גרוע
מה? מסעדת תאילנדית - המשמשת כחדר אוכל לעובדי המשרדים בפארק תעשיות אפק. 
למה? מנות משביעות וטעימות מאוד, באווירה תכליתית של מסעדת פועלים.
מה להזמין : שיפודי סאטה (עוף וחמאת בוטנים), עוף בלימון, פאד-תאי, וכיוצא בזה.
מחיר : 45-49 ₪ למנה ראשונה, מנה עיקרית ושתייה.
פרטים : המסעדה כשרה, ארוחות עסקיות מוגשות בימים א'-ה', 12:00-17:00.

מופק ע"י ZOOZ הדרכה אפקטיבית | 09-9585085 | [email protected] | www.zooz.co.il

להרשמה לעלון "תזזית" - לחץ כאן.
להסרתכם מרשימת התפוצה לחצו כאן.