ZOOZ מעבירה סדנת ניהול זמן בחברת בקרה (גבע) 27/07/2015
ZOOZ מובילה תהליך מצויינות בשרות בפקולטה למנהל באוניברסיטת תל-אביב 14/07/2015
ZOOZ תעביר קורסי עתודה ניהולית נוספים בפז 03/07/2015
ZOOZ תעביר סדנת ניהול דינאמי להנהלת וקסמן-גוברין 25/06/2015
ZOOZ תספק ליווי אסטרטגי ושיווקי לחברת מעוז 09/06/2015
ZOOZ מספקת ייעוץ עסקי לחברת עוגות נטלי 27/05/2015
ZOOZ העבירה סדנת יצירתיות בתפקיד לקב"טים ברשות מעברי הגבול 13/05/2015
ZOOZ העבירה סדנאות אמנות המכירה הטלפונית באוניברסיטת תל-אביב 07/05/2015
ZOOZ פיתחה והובילה את כנס "מציירים את העתיד 2015" בטמפו 26/04/2015
ZOOZ העבירה במאוחדת סדנת חדשנות בשרותים ליולדת 21/04/2015
ZOOZ מעבירה סדנת יצירתיות וחדשנות ב-HP סאיטקס 15/04/2015
ZOOZ העבירה סדנת כיווני צמיחה אסטרטגיים בבזק אונליין 09/02/2015
ZOOZ מעבירה סדנת ניהול זמן בחברת בקרה (גבע) 27/07/2015
ZOOZ מובילה תהליך מצויינות בשרות בפקולטה למנהל באוניברסיטת תל-אביב 14/07/2015
ZOOZ תעביר קורסי עתודה ניהולית נוספים בפז 03/07/2015
ZOOZ תעביר סדנת ניהול דינאמי להנהלת וקסמן-גוברין 25/06/2015
ZOOZ תספק ליווי אסטרטגי ושיווקי לחברת מעוז 09/06/2015
ZOOZ מספקת ייעוץ עסקי לחברת עוגות נטלי 27/05/2015
ZOOZ העבירה סדנת יצירתיות בתפקיד לקב"טים ברשות מעברי הגבול 13/05/2015
ZOOZ העבירה סדנאות אמנות המכירה הטלפונית באוניברסיטת תל-אביב 07/05/2015
ZOOZ פיתחה והובילה את כנס "מציירים את העתיד 2015" בטמפו 26/04/2015
ZOOZ העבירה במאוחדת סדנת חדשנות בשרותים ליולדת 21/04/2015
ZOOZ מעבירה סדנת יצירתיות וחדשנות ב-HP סאיטקס 15/04/2015
ZOOZ העבירה סדנת כיווני צמיחה אסטרטגיים בבזק אונליין 09/02/2015